29 May 2017

Facultatea de Drept din cadrul Universității din Bucureşti și Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara organizează conferința internațională

Conferinţa de proprietate intelectuală (ed. 1) – Dreptul brevetelor
București, Facultatea de Drept, Sala de Consiliu
10 noiembrie 2017, 12:00

Partener media: JURIDICE.ro

Aflată la prima ediție, conferința reprezintă inițiativă comună a celor două facultăți, după organizarea la Timișoara în 2016 a secțiunii de Dreptul proprietății intelectuale în cadrul Conferinței Bienale.
La manifestare participă profesori şi cercetători de la universități de prestigiu din România, precum și alți specialiști ai dreptului (magistrați, avocați etc.), care vor interveni în dezbaterile înscrise în cadrul temei ”Protecția juridică a invențiilor”, destinate să identifice reperele juridice atât de necesare într-o dezbatere, care se regăsește deja în spațiul public, legată de încurajarea creativității și dezvoltarea durabilă a României.

Speakeri, care au confirmat participarea:

– prof. univ. dr. Ioan Macovei, Facultatea de Drept a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” Iaşi – Rolul şi relevanţa Curţii Unice în materia brevetelor

– prof. univ. dr. Lucian Mihai, Facultatea de Drept a Universității București – Unele aspecte privind regimul juridic al inventiei de serviciu

– lect. univ. dr. Jozsef Kocsis, Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai-Cluj-Napoca – Cesiunea de brevet prin prisma dispozițiilor Noului Cod Civil

– lect. univ. dr. Alin Speriusi-Vlad, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara – Teoria impreviziunii în domeniul invențiilor

– prof. univ. dr. Răzvan Dincă, Facultatea de Drept a Universității București – Litigii cu privire la calitatea de titular de brevet

– prof. univ. dr. Viorel Roș, director Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale – Regimul juridic al ideilor

– conf. univ. dr. Cristian Clipa, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara – Câteva considerații cu privire la soluționarea căilor administrativ-jurisdicționale de atac de către comisiile din cadrul Departamentului de apeluri al OSIM

– lect. univ. dr. Nicoleta Rodica Dominte, Facultatea de Drept a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” Iaşi – Literaţii şi brevetul de invenţie

– lect. univ. dr. Violeta Stratan, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara – Drepturile funcționarului public inventator

– dr. Vladimir Diaconiță, Facultatea de Drept a Universității București – Dreptul de folosire personală ulterioară

– avocat Bogdan Halcu, Țuca Zbârcea & Asociații – Regimul bunurilor alfate în tranzit

Pentru fiecare vorbitor este rezervată o prezentare de 20 de minute și discuții cu participanții pe marginea acesteia

Taxa de participare: 50 euro și include accesul la lucrările conferinței, mapa cu materialele de conferință și coffee-break-uri. Plata se face în contul RO47BRDE410SV94438074100 – pentru plăți în lei sau în contul RO19BRDE410SV51221254100 – pentru plăți în euro, deschise BRD – Piaţa Kogălniceanu, beneficiar Asociaţia “Conferinţele Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti”, cu sediul în Bucureşti, Palatul Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, cod poştal 050107, parter, camera 131, sect. 5, cod fiscal 27708425.

Participarea este deschisă tuturor practicienilor interesați de tematica propusă. Înscrierea participanților se face prin plata taxei de participare în contul menționat, pâna la 7 noiembrie 2017.

Evenimentul este în curs de acreditare INPPA în vederea acordării pentru participanții la conferință a unui punctaj în vederea îndeplinirii obligațiilor de pregătire profesională continuă a avocațiolor.

* mai multe detalii la adresa de e-mail: alin.speriusi@e-uvt.ro, razvan.dinca@razvandinca-legal.ro